ความสะดวกสบายขนาด 13 เมตร

ความสะดวกสบายขนาด 13 เมตร

Interior design by Carlo Galeazzi

Interior design by Carlo Galeazzi

ภายนอก

ภายใน

แผนผัง

Technical characteristics

Main Technical data
ความยาวทั้งหมด (รวมราวกั้นหัวเรือ)12.84 m (42' 1'')
ความยาวลำเรือ (รวมส่วนแพลตฟอร์ม)11.58 m (38')
ความกว้างลำเรือหลัก4.09 m (13' 5'')
ระดับกินน้ำลึก (รวมใบพัดเมื่อบรรทุกเต็มที่)1.28 m (4' 2'')
ระวางขับน้ำ (เมื่อบรรทุกเต็มที่)14 t - 30.860 lb
Project
วัสดุก่อสร้างVTR/GRP
ผู้วางแนวคิดและสไตล์การตกแต่งภายนอกStefano Righini
ผู้ออกแบบภายในCarlo Galeazzi
Hull designerAzimut Yachts
กระดูกงู17,9° deadrise amidship
ผู้สร้างAzimut do Brasil
Accomodation
ห้องโดยสาร2
ห้องนอน4 + 2 opt
ห้องน้ำ2
Performance
เครื่องยนต์2 x Cummins QSB 6.7 425mHP V-drive
ความเร็วสูงสุด (มวลทดสอบสมรรถนะ)31 kn
ความเร็วปกติในการเดินเรือ (มวลทดสอบสมรรถนะ)25 kn
Tank capacity
เครื่องยนต์2 x Cummins QSB 6.7 425mHP V-drive
ความจุถังเชื้อเพลิง1098 l - 290 US Gal
ความจุถังน้ำ397 l - 105 US Gal

Data refers to UNI ISO 8666 conditions

วัสดุที่ Azimut Yachts เลือกใช้ล้วนได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตเรือยอชท์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระดับสูงสุด
ดังนั้น ลวดลายตกแต่งบนพื้นผิว อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลำเรือ

ข้อมูลที่มีระบุไว้ในเนื้อหาประเภทต่างๆ (ทัวร์เสมือนจริง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น
แม้ Azimut Yachts จะยึดมั่นในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ แต่ก็อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเทคนิคหรือความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ทั้งนี้ Azimut Yachts ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเที่ยงตรงของรูปภาพ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้วยภาพหรือตัวอย่างสินค้าว่าจะเหมือนจริงทุกประการ

Azimut Yachts ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคุณสมบัติของเรือยอชท์และเรือเมกายอชท์ทุกรุ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสี วัสดุ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า