ภายนอก

ภายใน

แผนผัง

Features

Carbon-tech generation

The use of carbon fibre is a construction choice that allows volumes and surfaces to be increased in size while keeping the same weight, therefore maintaining excellent levels of dynamic stability.
Carbon fiber lamination is applied to:

  • deck (hybrid)
  • superstructure
  • rollbar
  • hard top
  • platform/transom

Technical characteristics

Main Technical data
ความยาวทั้งหมด (รวมราวกั้นหัวเรือ)23,64 m (77’ 6”)
ความกว้างลำเรือหลัก5,75 m (18’ 10”)
ระดับกินน้ำลึก (รวมใบพัดเมื่อบรรทุกเต็มที่)1,77 m (5’ 10’’)
ระวางขับน้ำ (เมื่อบรรทุกเต็มที่)62 t (136.685 lb)
Project
วัสดุก่อสร้างCarbon Fiber + GRP
ผู้วางแนวคิดและสไตล์การตกแต่งภายนอกAlberto Mancini
ผู้ออกแบบภายในAchille Salvagni Architetti
กระดูกงู0
ผู้สร้างAzimut Yachts
Accomodation
ห้องโดยสาร4 + 1 crew
ห้องนอน8 + 2/3 crew
ห้องน้ำ4 + 1 crew
Performance
เครื่องยนต์3 x VOLVO IPS 1200 (900 hp)
3 x VOLVO IPS 1350 (1000 hp)
ความเร็วสูงสุด (มวลทดสอบสมรรถนะ)up to 31-33 kn
ความเร็วปกติในการเดินเรือ (มวลทดสอบสมรรถนะ)up to 27 kn
Tank capacity
เครื่องยนต์3 x VOLVO IPS 1200 (900 hp)
3 x VOLVO IPS 1350 (1000 hp)
ความจุถังเชื้อเพลิง5000 l (1321 US Gal)
ความจุถังน้ำ1100 l (290 US Gal)

Data refers to UNI ISO 8666 conditions

วัสดุที่ Azimut Yachts เลือกใช้ล้วนได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตเรือยอชท์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระดับสูงสุด
ดังนั้น ลวดลายตกแต่งบนพื้นผิว อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลำเรือ

ข้อมูลที่มีระบุไว้ในเนื้อหาประเภทต่างๆ (ทัวร์เสมือนจริง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น
แม้ Azimut Yachts จะยึดมั่นในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ แต่ก็อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเทคนิคหรือความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ทั้งนี้ Azimut Yachts ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเที่ยงตรงของรูปภาพ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้วยภาพหรือตัวอย่างสินค้าว่าจะเหมือนจริงทุกประการ

Azimut Yachts ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคุณสมบัติของเรือยอชท์และเรือเมกายอชท์ทุกรุ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสี วัสดุ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า