ภายนอก

ภายใน

วิดีโอ

แผนผัง

Features

Active Trim Control

Automatic interceptors by Humphree gives the vessel the lift it needs to get up on plane faster or to reach that optimum running trim. In this way the resistance of the hull is automatically optimised for every speed and load condition, this resulting in increased speed and lower fuel consumption. The Humphree system is all electric powered by 12-24 Volt DC. Thanks to the design of the Interceptor it only requires a small amount of power to move the blade up and down, even under high speed operation.

EPS Electronic Power Steering

At the helm, the innovative Optimus Electronic Power Steering system by Seastar Solutions gives you a similar sensation to driving a top of the range car. The owner can configure the responsiveness of the helm by regulating wheel turns and steering effort according to speed. The system also has the additional benefi t of eliminating the hydraulic piping between the helm station and the rudder compartment.

NAVIOP Advanced Monitoring System

State-of-the-art solution for displaying and controlling main onboard systems: engines data, fuel consumption, generators, trim, interceptor, navigation lights, batteries, air conditioning.

Technical characteristics

Main Technical data
ความยาวทั้งหมด (รวมราวกั้นหัวเรือ)28,72 m (94’ 3’’)
ความกว้างลำเรือหลัก6,34 m (20’ 10’’)
ระดับกินน้ำลึก (รวมใบพัดเมื่อบรรทุกเต็มที่)2,03 m (6’ 8’’)
ระวางขับน้ำ (เมื่อบรรทุกเต็มที่)90 t (198416 lb)
Project
วัสดุก่อสร้างCarbon Fiber + GRP
ผู้วางแนวคิดและสไตล์การตกแต่งภายนอกAlberto Mancini
ผู้ออกแบบภายในFrancesco Guida
กระดูกงู0
Accomodation
ห้องโดยสาร4 + 2/3 crew
ห้องนอน8 + 3/4 crew
ห้องน้ำ5 + 2 crew
Performance
เครื่องยนต์2 x MTU M96L - 2600 mHp
ความเร็วสูงสุด (มวลทดสอบสมรรถนะ)up to 35 kn
Tank capacity
เครื่องยนต์2 x MTU M96L - 2600 mHp
ความจุถังเชื้อเพลิง9500 l (2510 US Gal)
ความจุถังน้ำ1750 l (462 US Gal)

Data refers to UNI ISO 8666 conditions

วัสดุที่ Azimut Yachts เลือกใช้ล้วนได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตเรือยอชท์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระดับสูงสุด
ดังนั้น ลวดลายตกแต่งบนพื้นผิว อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลำเรือ

ข้อมูลที่มีระบุไว้ในเนื้อหาประเภทต่างๆ (ทัวร์เสมือนจริง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น
แม้ Azimut Yachts จะยึดมั่นในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ แต่ก็อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเทคนิคหรือความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ทั้งนี้ Azimut Yachts ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเที่ยงตรงของรูปภาพ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้วยภาพหรือตัวอย่างสินค้าว่าจะเหมือนจริงทุกประการ

Azimut Yachts ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคุณสมบัติของเรือยอชท์และเรือเมกายอชท์ทุกรุ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสี วัสดุ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า