ภายนอก

ภายใน

วิดีโอ

แผนผัง

Features

Joystick driving

Joystick Driving offers an easy way to maneuver with precision and at the same time it allows the driver to steer comfortably at all speeds with only one hand. When Joystick Driving is activated, the Autopilot turns on simultaneously. The driver steers the boat by moving the Joystick. When the Joystick is released, the Autopilot is engaged and keeps a forward course.

Active trim control

Interceptor technology provides a smooth, precise Auto mode that automatically takes care of all trim adjustments. It delivers trouble-free handling and a system without corrosion or leaking oil.

Technical characteristics

Main Technical data
ความยาวทั้งหมด (รวมราวกั้นหัวเรือ)16,78 m (55’ 1’’)
ความยาวลำเรือ (รวมส่วนแพลตฟอร์ม)15,87 (52' 1'')
ความกว้างลำเรือหลัก4,95 m (16’ 3’’)
ระวางขับน้ำ (เมื่อบรรทุกเต็มที่)30 t
Project
วัสดุก่อสร้างGRP
ผู้วางแนวคิดและสไตล์การตกแต่งภายนอกAlberto Mancini Yacht Design
ผู้ออกแบบภายในAzimut Yachts
Hull designerAzimut R&D Department in collaboration with MICAD
กระดูกงูPlaning hull
ผู้สร้างAzimut Yachts
Accommodation
ห้องโดยสาร3 + 1 crew
ห้องนอน6 + 1 crew
ห้องน้ำ2 + 1 crew
Performance
เครื่องยนต์2 x Volvo IPS 950 D11 725 Hp
ความเร็วสูงสุด (มวลทดสอบสมรรถนะ)up to 31 kn
ความเร็วปกติในการเดินเรือ (มวลทดสอบสมรรถนะ)up to 26 kn
Tank capacity
เครื่องยนต์2 x Volvo IPS 950 D11 725 Hp
ความจุถังเชื้อเพลิง2400 l (634 US Gal)
ความจุถังน้ำ590 l (156 US Gal)

Data refers to UNI ISO 8666 conditions

วัสดุที่ Azimut Yachts เลือกใช้ล้วนได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตเรือยอชท์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระดับสูงสุด
ดังนั้น ลวดลายตกแต่งบนพื้นผิว อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลำเรือ

ข้อมูลที่มีระบุไว้ในเนื้อหาประเภทต่างๆ (ทัวร์เสมือนจริง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น
แม้ Azimut Yachts จะยึดมั่นในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ แต่ก็อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเทคนิคหรือความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ทั้งนี้ Azimut Yachts ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเที่ยงตรงของรูปภาพ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้วยภาพหรือตัวอย่างสินค้าว่าจะเหมือนจริงทุกประการ

Azimut Yachts ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคุณสมบัติของเรือยอชท์และเรือเมกายอชท์ทุกรุ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสี วัสดุ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
WELCOME TO THE A-ROOM
The thrill of discovering new perspectives

Welcome to the A-ROOM, the new digital space in which you can get up close and personal with the new Azimut 53.