ภายนอก

ภายใน

วิดีโอ

แผนผัง

Technical characteristics

Main Technical data
ความยาวทั้งหมด (รวมราวกั้นหัวเรือ)14,6 m (47' 11'')
ความกว้างลำเรือหลัก4,20 m (13’ 9’’)
ระดับกินน้ำลึก (รวมใบพัดเมื่อบรรทุกเต็มที่)1,1 m (3' 7'')
ระวางขับน้ำ (เมื่อบรรทุกเต็มที่)16,6 t (36,596 lb)
Project
วัสดุก่อสร้างGRP
ผู้วางแนวคิดและสไตล์การตกแต่งภายนอกNeo Design
ผู้ออกแบบภายในAzimut Yachts
กระดูกงู0
ผู้สร้างAzimut Yachts
Accommodation
ห้องโดยสาร2
ห้องน้ำ2
Performance
เครื่องยนต์2 x VOLVO IPS 600-440 Hp (320 kW)
ความเร็วสูงสุด (มวลทดสอบสมรรถนะ)up to 33 kn
ความเร็วปกติในการเดินเรือ (มวลทดสอบสมรรถนะ)28 kn
Tank capacity
เครื่องยนต์2 x VOLVO IPS 600-440 Hp (320 kW)
ความจุถังเชื้อเพลิง1000 l (264 US Gls)
ความจุถังน้ำ350 l (93 US Gls)

Data refers to UNI ISO 8666 conditions

วัสดุที่ Azimut Yachts เลือกใช้ล้วนได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการผลิตเรือยอชท์ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระดับสูงสุด
ดังนั้น ลวดลายตกแต่งบนพื้นผิว อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละลำเรือ

ข้อมูลที่มีระบุไว้ในเนื้อหาประเภทต่างๆ (ทัวร์เสมือนจริง รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ) มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น
แม้ Azimut Yachts จะยึดมั่นในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ แต่ก็อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเทคนิคหรือความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ทั้งนี้ Azimut Yachts ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเที่ยงตรงของรูปภาพ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แสดงด้วยภาพหรือตัวอย่างสินค้าว่าจะเหมือนจริงทุกประการ

Azimut Yachts ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและคุณสมบัติของเรือยอชท์และเรือเมกายอชท์ทุกรุ่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสี วัสดุ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า