ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลใดๆ และข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค ประสิทธิภาพ ภาพประกอบ และรูปวาดทั้งหมด เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ และมิได้มีข้อผูกพันและอ้างถึงรุ่นมาตรฐานของเรือยนต์ที่สร้างโดยผู้ผลิตรายนี้แต่อย่างใด ดังนั้น สิ่งที่มีผลผูกพันต่อผู้จำหน่ายจะมีระบุอยู่ในข้อตกลงการขายและในคู่มือที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้น เว็บไซต์นี้ยึดตามข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่ประกาศใช้ แม้จะได้มีความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ก็อาจไม่สามารถครอบคลุมรายละเอียดได้ทั้งหมด ไม่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคหรือการค้าที่อาจทำขึ้นภายหลังการตีพิมพ์ และไม่สามารถคาดการณ์หรือรายงานสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งที่นำเสนอ ภาพถ่าย แผนงาน การออกแบบ หรือตัวอย่างที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกทำซ้ำเพื่อประกอบความชัดเจนของข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น เนื่องจากเรือยอชท์แต่ละรุ่นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ทางบริษัทจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานตามข้อมูลซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้